Zvučka festivalu Zlatý Žobrák

Grafický návrh a animácia zvučky festivalu.