Film Otvorenie laboratórneho centra v Charkove

Postprodukcia, grafická animácia a zvukovýroba filmu.