Image film k otvoreniu pobočky na Slovensku

Námet, produkcia, postprodukcia a grafická úprava filmu.