TV spoty

Návrh, animácia, zvukovýroba TV spotov a sponzorských odkazov.