Videoprodukcia TV grafiky

Návrh , produkcia, postprodukcia staničných jinglov, zvučiek a on air grafiky.