Videoprodukcia TV grafiky

Návrh Corporate identity , design manuál, logo.
Návrh , produkcia, postprodukcia staničných jinglov, zvučiek a on air grafiky.