Animované reklamné spoty

Animácia a zvukovýroba dvoch sponzorských odkazov pre reklamnú agentúru MIRACLE s.r.o.