Image film - OMW 20 rokov

Postprodukcia a grafická úprava filmu.