Grafické práce

Grafické návrhy a realizácia promo steny, stolíkov, rollupov a grafický návrh a realizácia oplotenia v závode Tower Automotive.