Grafické práce

Návrh a vytvorenie Corporate Identity - design manuál, logo.