Grafické práce

Návrh a vytvorenie Corporate Identity - design manuál, logo.
Návrh PR materiálov - bilboardy, citylighty, plagáty, pozvánky, inzercie, propagačné materiály a tlačivá.
Návrh a dizajn interiérových riešení.