Grafické práce

Nárh Corporate identity ,design manuál,  logo, grafické spracovanie bilboardov, inzercií, plagátov.