Image film Italmarket Slovakia 20.výročie

Grafické spracovanie, postprodukcia a animácie filmu.
Klient: Loco Agency