Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti

Návrh, produkcia, postprodukcia a grafická úprava TV spotu a image filmu.