TV Markíza

Návrh, grafické riešenie headlinov a animácia zvučky, jinglov Nočných televíznych novín.