Hodina deťom

Úvodná zvučka, jingle a animované pozadia do LED steny. Tým všetkým sme podporili Vianočný benefičný koncert Hodina deťom. Osud detí z detských domovov, osamelých a opustených detí nám nie je ľahostajný a sme radi, že sa pod úspech podujatia podpísala aj naša grafika.